Obaveza informiranja

Administrator osobnih podataka korisnika koji su dostupni putem kontakt forme, tj. Osoba koja odlučuje o svrhama i metodama njihove obrade je Fabryka Domów Mobilnych i Szkieletowych LARK Leisure Homes Sp. z o.o. sa sjedištem u Poljskoj, Darłowo (76-150), ul. Gen Sowińskiego 12a, NIP 4990652286, (u daljnjem tekstu Administrator).
Osobne podatke koje Korisnik dostavi u obrascu za kontakt obrađuje Administrator na temelju pristanka koji je Korisnik izrazio, u smislu čl. 6. klauzula 1 lit. a) Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka i stavljanju van snage Direktive 95/46 / EZ - u daljnjem tekstu GDPR.

Davanje osobnih podataka sadržanih u obrascu za kontakt je dobrovoljno. Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku povući svoj pristanak kontaktirajući Administrator biuro@larkfactory.com, bez utjecaja na zakonitost obrade koja je izvršena na temelju pristanka prije povlačenja.

Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku pristupiti svojim osobnim podacima, ispraviti ih, izbrisati ili ograničiti obradu i pravo prigovora na obradu, kao i pravo na prijenos podataka.

Administrator obrađuje osobne podatke korisnika web mjesta za sljedeće svrhe:

1. Komunikacija s korisnikom, posebno rješavanje pritužbi u vezi sa administratorima proizvodima ili uslugama;

2. predstavljanje komercijalnih ponuda korisniku elektroničkim putem;

3. Telefonsko predstavljanje komercijalnih ponuda Korisniku;

4. Omogućavanje korisniku da šalje komentare ili mišljenja u vezi s proizvodima ili uslugama administratora.

Administrator može obraditi osobne podatke korisnika navedene u kontakt obrascu i za sljedeće svrhe:

  1. u cilju sklapanja i provedbe bilo kojeg ugovora između Korisnika i Administratera i opsluživanja Korisnika kao Administratorskog klijenta u skladu s čl. 6. klauzula 1 lit. b) GDPR;

  2. u cilju financijskog obračuna s Korisnikom koji je klijent Administrator za provedbu bilo kojeg ugovora sklopljenog između stranaka, kao i moguće odštete od korisnika koji je klijent pod legitimnim interesom administratora u skladu s čl. 6. klauzula 1 lit. f) GDPR i poštivanje administrativnih zakonskih obveza prema poreznim tijelima na temelju zasebnih odredbi u skladu s čl. 6. klauzula 1 lit. c) GDPR;

  3. u cilju provođenja marketinških aktivnosti administratora u okviru legitimnog interesa Administratora u smislu čl. 6. klauzula 1 lit. f) GDPR, kao i u skladu s deklaracijama volje u vezi s marketinškim komunikacijama dostavljenim Administratoru. Suglasnosti dane u području marketinške komunikacije (npr. Za slanje komercijalnih informacija putem e-maila ili telefonskog kontakta za potrebe izravnog marketinga) mogu se povući u bilo kojem trenutku, bez utjecaja na zakonitost obrade na temelju pristanka prije povlačenja;

  4. radi provedbe zakonskih obveza administratora prema Korisniku navedenih u GDPR-u, u smislu čl. 6. klauzula 1 lit. c) GDPR.

  5. Za više informacija u vezi s gore navedenim svrha obrade Korisnikovih osobnih podataka, pogledajte Pravilnik o privatnosti objavljen na web mjestu.

Osobni podaci korisnika se mogu prenijeti u sljedeće kategorije primatelja:

  • subjektima koji surađuju u provedbi ugovora. Administrator pohranjuje osobne podatke u razdoblju koje je nužno za postizanje određenih svrha, tj.:

  • za razdoblje obavljanja poslovne aktivnosti od strane administratora. U slučaju bilo kakvih pitanja ili problema vezanih uz obradu osobnih podataka, obratite se administratoru na sljedeću adresu: Darłowo (76-150), ul. Generala Sowińskiego 12a, biuro@larkfactory.com 

www.larkfactory.com

 

Privacy Policy

Dizajn i primjena ©2019 CS Group Polska All rights reserved.

We use cookies on our Website. By continuing to use the Website, you agree to the use of cookies in accordance with the Privacy Policy. Expressing consent is voluntary, you can undo it at any time by changing the settings for "cookies" in your web browser. Click "Accept" to not display this information anymore.